O firmie

ikon

ul. Sybiraków 6 22-600 Tomaszów Lubelski

O nas

Historia firmy Praktibud
 
 
 
 
 

Rok 1992

Firma budowlana PRAKTIBUD została założona 8 września 1992 r. pod nazwą „Zakład Usług Sprzętowo – Transportowych Adam Gwizdała” celem prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług sprzętem budowlanym. Założycielem i jedynym właścicielem firmy jest Adam Gwizdała, przedsiębiorca pochodzący z Tomaszowa Lubelskiego.

Od początku staraliśmy się wychodzić naprzeciw wymaganiom inwestorów i stopniowo poszerzaliśmy zakres naszej działalności inwestując w odpowiedni sprzęt. Z biegiem lat zyskaliśmy kredyt zaufania, który pozwolił nam na stabilny wzrost i rozwój przedsiębiorstwa.

Rok 2006

Rok 2006 był rokiem przełomowym w historii firmy. W celu budowy silnej i rozpoznawalnej marki zmieniliśmy nazwę i logo firmy. Nazwa firmy PRAKTIBUD - nawiązuje do praktyczności stosowanych przez nas rozwiązań budowlanych. W 2010 roku stara siedziba firmy mieszcząca się w Tomaszowie Lubelskim została zastąpiona przez nowy funkcjonalny biurowiec.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok 2009

Firma aktywnie korzysta ze środków unijnych. W 2009r. nasz projekt "Wzrost poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa w drodze dywersyfikacji dotychczasowej działalności firmy" zajął 12 pozycję w ocenie punktowej Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.3. W ramach projektu zostały zakupione: dwa samochody ciężarowe, koparka gąsienicowa, koparko - ładowarka oraz młot i nożyce wyburzeniowe.

Rok 2012

W 2012r. uzyskaliśmy kolejną dotację celową z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.3. Tytuł projektu "Wdrożenie innowacyjności w przedsiębiorstwie PRAKTIBUD - Adam Gwizdała". Dzięki przyznanej dotacji wprowadziliśmy dwie nowe usługi, a w ramach otrzymanych środków zakupiliśmy: ciągnik siodłowy wraz z naczepą niskopodwoziową, równiarkę oraz wibromłot.

W 2012r. nasz wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 Schemat A Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiebiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii - RPO WL na lata 2007-2013 uzyskał pozytywny wynik, co skutkowało podpisaniem umowy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiebiorczości. Tytuł projektu - "Termomodernizacja budynku produkcyjnego z zapleczem socjalnym".

 
 
 
 
 

Obecnie

Jesteśmy obecnie jednym z największych oraz najlepiej zorganizowanych przedsiębiorstw branży budowlanej we wschodniej części Polski. Ciągle inwestujemy w nowe technologie nie zapominając o konieczności podnoszenia kwalifikacji personelu.

Posiadamy nowoczesny park maszynowy, liczący około 90 jednostek w tym: koparki, spycharki, ładowarki, dźwig, koparko – ładowarki, równiarki, walce, młoty hydrauliczne wyburzeniowe, samochody ciężarowe (na własne potrzeby), zestawy niskopodwoziowe do 25 t, zagęszczarki gruntu, zamiatarki dróg.

Aktywnie uczestniczymy w życiu społeczno – gospodarczym, sportowym i kulturalnym miasta i regionu. Cieszymy się dużym autorytetem w środowisku samorządowym powiatu Tomaszowskiego, a przede wszystkim uznaniem Inwestorów.

Firma znajduje się w gronie przedsiębiorców oferujących usługi najwyższej jakości. Gwarantujemy pełny profesjonalizm, jakość oraz terminowość świadczonych usług.

Wizja

Chcemy być pożądanym partnerem w relacjach biznesowych w sektorze budowlanym poprzez:

Budowę silnej i ogólnie rozpoznawalnej marki firmy

Świadczenie najwyższej jakości usług

Zajęcie i utrzymanie stałego miejsca w czołówce polskich firm budowlanych

Pozyskiwanie wysokiej klasy specjalistów

Inwestycje w nowoczesne technologie budowlane