Realizacje

ikon

ul. Sybiraków 6 22-600 Tomaszów Lubelski

Praktibud realizacje

Zaczynając od realizacji małych projektów, stopniowo zyskiwaliśmy zaufanie inwestorów i dziś możemy pochwalić się wykonaniem szeregu inwestycji, których koszt liczy się w milionach złotych.

Wymienione realizacje to tylko część  wykonanych przez nas projektów. Osoby zainteresowane  inwestycjami firmy PRAKTIBUD prosimy o kontak bezpośredni.

rzut

Obecnie firma zaangażowana jest m.in. w realizację następujących inwestycji:

 • Budowa zbiornika małej retencji wodnej na działce nr 1744 w m. Pantalowice z wykonaniem ujęcia wody potoku Pantalówka na działce nr 1280 oraz przewodem dopływowym od ujęcia do zbiornika prze działkę nr 1742 i 1280 i przewodem odpływającym ze zbiornika do potoku dla Gminy Kańczuga.
 • Wykonanie robót ziemnych polegających na zasypaniu doprowadzalnika ścieków byłej Cukrowni w Wożuczynie oraz niwelacji terenu przyległego na odcinkach przebiegających przez działki oznaczone nr geodezyjnym : 187/1, 188/1, 190/2, 191/2, 191/3, 191/4, 192/2, 193/1, 193/2, 193/3 o łącznej dł. 240,2 mb położonych w miejscowości Michalów, gm. Rachanie dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A.
 • Odbudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą zbiornika wodnego w miejscowości Wieprzów Tarnawacki dla Gminy Tarnawatka.
 • Wykonanie robót budowlanych związanych z budową elektrowni fotowoltaicznej w Tomaszowie Lubelskim dla firmy Eurovolt Sp. z o.o.

Realizacje zakończone:

 • Prace ziemne i budowlane przy budowie Muzeum Obozu Zagłady Żydów w Bełżcu koło Tomaszowa.
 •  Prace ziemne przy budowie supermarketu Carrefour w Zamościu.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Warszawie.
 • Kompleksowa budowa wraz z wyposażeniem składowiska odpadów komunalnych w Mirczu koło Hrubieszowa.
 • Budowa składowisk odpadów komunalnych w Narolu, Tarnawatce, Suścu, Rachaniach, Telatynie.
 • Budowa składowiska odpadów komunalnych w Łaskowie, Ulhówku, Krasnobrodzie, Jarczowie.
 • Budowa sieci wodociągowej na stacji Zamość Boratycze.
 • Budowa wodociągu w miejscowości Hrebenne-Kornie.
 • Budowa wodociągu w miejscowościach Zosin, Rogalin, Janki, Łuszków, gmina Horodło.
 • Remont zbiornika wodnego w Majdanie Sopockim z zaporą i jazem na rzece Sopot, odmulenie dna czaszy zbiornika.
 • Budowa zbiornika retencyjnego w Posadowie.
 • Prace ziemne i budowlane przy budowie stawów hodowlanych Gospodarstwa Rybackiego w Tomaszowie Lubelskim.
 • Renowacje Stawów Rybnych dla koła Tomaszów Lubelski Polskiego Związku Wędkarskiego.
 • Prace ziemne przy czyszczeniu zbiorników wodnych w Narolu Młynkach oraz Lipsku.
 • Odbudowa zbiornika wodnego w Machnówku.
 • Wykonanie zbiorników przeciwpożarowych w leśnictwie Ulów i Ruda.
 • Oczyszczenie stawów hodowlanych w Wólce Tupęczyńskiej.
 • Wykonanie nawodnienia szkółki leśnej w Rybnicy.
 • Prace ziemne i budowlane przy budowie supermarketu Plus w Zamościu.
 • Roboty budowlane przy budowie chłodni dla firmy „Brach – Pol” w Tomaszowie Lubelskim wraz z parkingami, rampami i drogami dojazdowymi.
 • Budowa parkingu i chodnika w Podhorcach.
 • Wykonanie skarp i robót brukarskich na magazynach Naftobazy w Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa.
 • Prace ziemne i budowlane przy budowie Elektrowni Wodnej w miejscowości Wierzbica, gm. Lubycza Królewska.
 • Przemieszczanie mas ziemnych oraz niwelacja terenu przy budowie obwodnicy w Hrebennem.
 • Przebudowa pomieszczeń Drogowego Przejścia Granicznego w Dorohusku.
 • Roboty budowlane na Drogowym Przejściu Granicznym w Zosinie i Terespolu.
 • Budowa kwatery składowania materiałów azbestowych w miejscowości Srebrzyszyce, gm. Chełm. – Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Dołhobyczowie.
 • Oczyszczanie zalewu w Krasnobrodzie.
 • Rekultywacja części wyrobiska na terenie Kopalni Surowców Mineralnych Bereza.
 • Boisko sportowe w ramach programu „Orlik 2012” w Łaszczówce.
 • Boisko sportowe w ramach programu „Moje boisko” w Tarnawatce, Krasnobrodzie i Lubyczy Królewskiej.
 • Remont stawów rybnych w Rogowie dla Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Zamość.
 • Wykonanie doraźnego zabezpieczenia wałem opaskowym wyrwy powstałej w katastrofalnej powodzi w miesiącach maj-czerwiec 2010r. w miejscowości Janowiec.
 • Odbudowa wału przeciwpowodziowego na: rzece Wiśle w Janowcu i rzece Chodelce w gm. Wilków.
 • Wykonanie zadaszenia trybuny zachodniej na stadionie miejskim w Tomaszowie Lubelskim.
 • Wykonanie dwóch placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”.
 • Wykonanie trybuny zachodniej dla widzów z elementów prefabrykowanych z montażem krzesełek plastikowych na stadionie miejskim w Tomaszowie Lubelskim.
 • Wykonanie otwartego zbiornika p-poż na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Srebrzyszcu w gminie Chełm.
 • Roboty przygotowawcze dla wiertni Grabowiec 6 w miejscowości Horodysko , gm. Leśniowice.
 • Wykonanie szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Józefów w 2011 – część nr 3 – Leśnictwo Borowe Młyny.
 • Wykonanie robót przygotowawczych dla wiertni Frampol 1 (miejscowość Andrzejów, gmina Godziszów, powiat janowski, województwo lubelskie).
 • Utwardzenie szlaku zrywkowego z placem składowo- manewrowym w leśnictwie Leliszka, oddział 57, na terenie miejscowości Ruda Żurawiecka Osada.
 • Otwarcie trzech kwater składowania odpadów azbestowych na składowisku odpadów azbestowych w miejscowości Srebrzyszcze.
 • Budowa zbiornika wodnego małej retencji Mełgiew III.
 • Wykonanie prac związanych z remontem drogi dojazdowej do wiertni Zwierzyniec 1 w miejscowości Zawada.
 • Rewitalizacja zbiorników wodnych nr I i nr II w m. Mircze.
 • Budowa zbiornika w Nadleśnictwie Józefów w ramach projektu „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.
 • Wykonanie remontu drogi nr inw. 220/390 o dł. 502 mb, zlokalizowanej przy Nadleśnictwie w obrębie leśnictwa Tomaszów w oddziale 331a.
 • Zabezpieczenie brzegów zbiornika wodnego Nielisz przed abrazją na dł. 130 m, gm. Nielisz, pow. Zamość.
 • Roboty przygotowawcze dla wiertni Zwierzyniec 1 (miejscowość Zawada, gmina Zamość, powiat zamojski, województwo lubelskie).
 • Wykonanie zbiorników retencyjnych w Nadleśnictwie Lubaczów – w tym część nr 1 pn. Zbiorniki w leśnictwie Wielki Las.
 • Wykonanie zbiorników retencyjnych w Nadleśnictwie Lubaczów – w tym część nr 1 pn Zbiorniki w leśnictwie Nowa Grobla i Wielkie Oczy.
 • Budowa wału oporowo-osłonowego nr IX kwater składowania odpadów nr I-IV – Zakład Usług Komunalnych Przemyśl.
 • Remont drogi oraz placów składowych w Nadleśnictwie Lubaczów.
 • Modernizacja (przebudowa) 4 zbiorników retencyjnych na terenie Nadleśnictwa Narol.
 • Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zubowice i Wolica Brzozowa dla UG Komarów Osada.
 • Budowa drogi gminnej nr 111667L w miejscowości Nowosiółki dla UG Telatyn.
 • Remont nawierzchni betonowej dróg i placów na DPG w Hrebennem dla Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych.
 • Rekultywacja gminnego składowiska odpadów – sektor S1 i SR/SO. Zamkniecie i rekultywacja części składowiska odpadów dla UM Krasnobród.
 • Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Puławsko – Parchacko – Bochotniockiej oraz wału cofkowego rzeki Bystrej wraz z kształtowaniem jej przekroju poprzecznego i podłużnego oraz układu poziomego dla WZMiUW Lublin.
 • Budowa bocznego zbiornika retencyjnego – przeciwpowodziowego oraz zabezpieczenie brzegów potoku Serednica w Leśnictwie Stefkowa dla Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne. -Zagospodarowanie poscaleniowe
 • Projekt scalenia gruntów obrębu Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie dla Starostwa Chełm.
 • Zagospodarowanie terenów Gminnych Płazów, Wola Wielka, Narol Wieś, Ruda Różaniecka dla Gminy Narol.
 • Zagospodarowanie poscaleniowe – projekt scalenia gruntów obrębu Rozięcin, gmina Wojsławice, powita chełmski, województwo lubelski dla PRD Zamość Sp. z o.o.
 • Przebudowa zastawki – ujęcia wody na rzece Potok Łosiniecki na potrzeby szkółki leśnej Rebizanty, nr inw. 224/1239 dla Nadleśnictwa Józefów.
 • Odbudowa drogi gminnej nr 110934L od km 2+102 do km 2+802 w miejscowości Komarów – Osada zniszczonej w wyniku powodzi w 2013 roku dla Gminy Komarów Osada.
 • Modernizacja drogi dojazdowej nr 110872L w m. Potok Senderki od km 0+000,00 do km 0+400,00 dla Gminy Krasnobród.
 • Odmulenie rzeki Minina w km 0+000 do 1+170 wraz z przywróceniem jej koryta do granic własności Skarbu Państwa, gm. Jeziorzany, pow. Lubartowski dla WZMiUW Lublin.
 • Budowa bocznego zbiornika retencyjnego z ujęciem, doprowadzeniem i odprowadzeniem wody, na działkach nr ew. 28,32,104 położonych w Kwaszeninie, gmina Ustrzyki Dolne dla Nadleśnictwa Bircza.
 • Remont nawierzchni betonowej dróg i placów na Drogowym Przejściu Granicznym w Hrebennem woj. lubelskie dla OPG w Chełmie.
 • Modernizacja drogi gminnej nr 110864L w Majdanie Wielkim (sołectwo Borki) od km 0+238,00 do km 0+498,50 (Etap 2) dla Gminy Krasnobród.
 • Utrzymanie – remont bieżący gruntowej drogi „Księży Pagór” (nr inw. B/49/AD/55) w km 0+000 – 1+809 dla Nadleśnictwa Józefów.
 • Remont drogi leśnej nr 220/630 w leśnictwie Maziarnia w km 0+000 – 1+100 (roboty ziemne) dla Nadleśnictwa Narol.
 • Wykonanie prac ziemnych w terenie podmokłym, bagnistym i zakrzaczonym w pasie drogi granicznej w rejonie miejscowości Wierzbica, Dyniska i Myślatyn dla Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.
 • Utrzymanie drogi leśnej gruntowej „Rozkopana Górka” w km 0+000 – 0+340 nr inw. B/49/AD/30 dla Nadleśnictwa Józefów.
 • Remont drogi leśnej w leśnictwie Lubycza Królewska od km 0+000 do km 0+800 dla Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski.
 • Budowa tymczasowego szlaku zrywkowego z płyt żelbetowych dla Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski.
 • Modernizacja polegająca na remoncie lub przebudowie dróg gminnych, zadanie nr IV i IX dla Gminy Rejowiec.
 • Budowa (organizacja) placu zabaw dla oddziałów przedszkolnych w miejscowości Susiec, Majdan Sopocki Pierwszy i Łosiniec dla Gminy Susiec.
 • Organizacja placów zabaw w Szkole Podstawowej w Tarnawatce – bezpieczna nawierzchnia placu zabaw w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” – Gmina Tarnawatka.
 • Odbudowa drogi gminnej nr 110920L od km 0+630 do km 1+140 w w miejscowościach Komarów – Osada i Antoniówka zniszczonej w wyniku powodzi w 2013r. dla Gminy Komarów-Osada. -Remont drogi gminnej w Narolu ul. Armii Krajowej dla Gminy Narol.
 • Przebudowa drogi gminnej nr 111554L od km 1+325 do km 1+500 w miejscowości Majdan Krynicki, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2015r. dla Gminy Krynice.
 • Przebudowa – modernizacja dróg gminnych – Etap II – Gmina Kamień.
 • Budowa zbiornika retencyjnego posiadającego retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie – etap II
 • Wykonanie rowu opaskowego wschodniego da Miasta Garwolin.
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych Justynówka – Przecinka dla Gminy Tomaszów Lubelski.
 • Utrzymanie szlaku zrywkowego w leśnictwie Rybnica oddz. 238,246 Utrzymanie szlaku zrywkowego w leśnictwie Obsza oddz.377 dla Nadleśnictwa Józefów. -Budowa Głównego Punktu Zasilania (GPZ) 110/30 kV z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz.ew.nr 528,529/2 w miejscowości Ruda Wołoska dla Eiffage Energia.
 • Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112048L od km 0+000 do km 0+250 w miejscowości Majdan-Sielec – Gmina Krynice.
 • Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kadłubiska o dł. 250 mb – Gmina Komarów Osada.
 • Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Lipsko na dz. nr ewid. 505 w km od 0+220 do 1+120 o łacznej długości 0,900 km – Gmina Narol.
 • Budowa zbiornika wodnego w m. Mleczków – Gmina Zakrzew.
 • Modernizacja drogi gminnej nr 110872 L w Potoku Senderkach od km 0+400,00 do km 0+700,00 (etap II) – Gmina Krasnobród.
 • Wymiana uszkodzonej nawierzchni betonowej dróg i placów na DPG w Hrebennem – Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych.
 • Budowa zbiornika wodnego w m. Jaszowice dla Gminy Zakrzew.
 • Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112047L od km 0+000 do km 0+100 w miejscowości Romanówka dla Gminy Krynice.
 • Odbudowa drogi gminnej nr 110933L w w miejscowościach Komarów – Osada i Komarów – Górny od km 1+000 do km 1+992 zniszczonej w wyniku powodzi w 2013r. dla Gminy Komarów Osada.
 • Wykonanie tymczasowej drogi szkoleniowej dla Jednostki Wojskowej nr 2305.
 • Wycinka drzew i krzewów, oczyszczanie rowu melioracyjnego oraz rekultywacja terenu wokół stacji 110/15kV Zamość Janowice dla PGE Zamość.
 • Utrwalenie emulsją nawierzchni ul. Armii Krajowej dla Gminy Narol.
 • Robota budowlana w zakresie rozbiórki budynków w kompleksie wojskowym przy ul. Dwernickiego 4 w Hrubieszowie dla 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu.
 • Budowa drogi gminnej w Gminie Obsza.
 • Wykonanie zbiorników retencyjnych zbierających wody deszczowe z ul. Raszyńskiej i ulic przyległych dla Urzędu Miasta Lublin.
 • Wyprofilowanie nachylenia zjazdów i podniesienie dna niecki do odkażania kół pojazdów na pasie zabiegów sanitarnych na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Dołhobyczowie dla LZOPG w Chełmie.
 • Usuwanie krzaków wraz z utylizacją odpadów oraz dwukrotne koszenie traw i poszycia (Zadanie 2 – Sekcja Eksploatacji Przemyśl) dla PKP PLK Rzeszów.
 • Wykonanie remontów dróg gminnych na odcinkach: droga gminna nr 111571L Huta Tarnawacka – Pauczne dł. 0,620 km, droga gminna nr 111573L Tymin – Podhucie dł. 1,15 km, gmina Tarnawatka. -Remont odwodnienia liniowego systemu MEADRAIN Supreme na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Hrebennem dla LZOPG Chełm.
 • Przebudowa dróg leśnych w Nadleśnictwie Lubaczów.
 • Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111773L od km 0+000 do km 0+491 w miejscowości Majdan Górny dla Gminy Tomaszów Lubelski.
 • Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111997L od km 0+000 do km 0+151 w miejscowości Wasylów Wielki dla Gminy Ulhówek.
 • Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krynice dla Gminy Krynice.
 • Wykonanie robót drogowych na terenie gmin Tomaszów Lubelski oraz Tyszowce dla Elektrowni Wiatrowej KRESY I.
 • Usuwanie krzaków wraz z utylizacją odpadów oraz jednokrotne koszenie traw i poszycia dla PKP PLK Rzeszów.
 • Zabudowa wyrw w skarpach rzeki Gorajec wraz z remontem umocnienia stopy skarp w km 9+500 – 12+700 dla WZMiUW Lublin.
 • Modernizacja stacji – 110/15 kV Tomaszów Południe – kompleksowa modernizacja pól 110 kV (fundamentowanie) dla ENERTEL S.A.
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Wołoska i Justynówka dla Gminy Tomaszów Lubelski.
 • Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wola Wielka dla Gminy Narol.
 • Zabezpieczenie prawego brzegu zbiornika wodnego Nielisz przed abrazją – sekcja 16P w miejscowości Nielisz dla WZiUW Lublin.
 • Wycinka gałęzi drzew i krzewów pod i w pobliżu istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych nN, na terenie RE Zamość dla PGE Dystrybucja.
 • Remont nawierzchni betonowej dróg i placów na Drogowym Przejściu Granicznym w Hrebennem dla LZOPG w Chełmie.
 • Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Romanówka dla Gminy Krynice.
 • Odbudowa drogi gminnej w miejscowościach Tomaszówka i Kadłubiska , zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2015r dla Gminy Komarów Osada.
 • Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłubiska zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2015 r. dla Gminy Komarów Osada.
 • Utrzymanie drogi Na Sosnową Górkę w leśnictwie Borowe Młyny i szlaków zrywkowych w leśnictwie Fryszarka i Zagóra dla Nadleśnictwa Józefów.
 • Oczyszczenie rowów z namułu na liniach nr 91, 92, 116 dla PKP PLK S.A.
 • Usuwanie krzaków wraz z utylizacją odpadów oraz dwukrotne koszenie traw i poszycia na terenie działania IZ Rzeszów dla PKP PLK S.A.
 • Wykonanie robót utrzymaniowych – wały Pigany w km 0+000 – 2+590 m. Pigany, Wylewa, Sieniawa gm. Sieniawa dla PZMiUW w Rzeszowie.
 • Rewitalizacja rampy wysokiej przy torze nr 13 w stacji Jarosław przy linii kolejowej nr 91 Kraków – Medyka dla PKP PLK S.A.
 • Rewitalizacja punktu na i wyładunkowego na stacji Osieck, linia nr 12 Skierniewice – Łuków dla PKP PLK S.A.
 • Budowa odcinka drogi leśnej D1 w km 2+847 – 5+026 oraz D2 w km 5+425 – 6+410 w Leśnictwie Kobylnica dla Zakładu Drogowego Tadeusz Popek.
 • Przebudowa drogi gminnej nr 112219L w miejscowości Komarów-Osada dla Gminy Komarów – Osada.
 • Remont nawierzchni betonowej na Drogowym Przejściu Granicznym w Hrebennem dla LZOPG w Chełmie.
 • Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi gminnej nr 111584L od km 0+220 do km 0+385, od 0+530 do km 0+720 w miejscowości Wieprzowe Jezioro dla Gminy Tomaszów Lubelski.
 • Przebudowa drogi gminnej nr 111370L w miejscowości Horoszczyce, od km 0+040,00 do km 1+675,00 o długości 1,635 km dla Gminy Dołhobyczów.
 • Przebudowa drogi leśnej nr inw. 242/145 Odcinek 2 o dł. 1229 m w leśnictwie Dołżyca dla Nadleśnictwa Komańcza.
 • Budowa konstrukcji masztu pod wieżę meteorologiczną w Tyszowcach dla ELEKTROWNI WIATROWEJ KRESY I Sp. z o.o.
 • Remont nawierzchni betonowych z wymianą uszkodzonych płyt na płycie wjazdowej do RP na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku.
 • Remont dylatacji nawierzchni płyt betonowych na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku.
 • Remont nawierzchni drogowych na DPG w Hrebennem.
 • Remont drogi leśnej w leśnictwie Siedliska, oddział 340 o dł. 250 m, nr inw. 220/136 dla Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski.
 • Utwardzenie i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112065L od km 0+105 do km 0+315 w miejscowości Budy dla Gminy Krynice.
 • System ochrony lasów przed pożarami w Nadleśnictwie Leżajsk – część nr II „Zbiornik p.poż z placem manewrowym i urządzeniem wodnym służącym do poboru wody na cele p.poż – Piskorowice” dla Nadleśnictwa Leżajsk.
 • System ochrony lasów przed pożarami w Nadleśnictwie Leżajsk – część nr III „Zbiornik p.poż z placem manewrowym i urządzeniem wodnym służącym do poboru wody na cele p.poż – Brzyska Wola” dla Nadleśnictwa Leżajsk.
 • System ochrony lasów przed pożarami w Nadleśnictwie Leżajsk – część nr IV „Zbiornik p.poż z placem manewrowym i urządzeniem wodnym służącym do poboru wody na cele p.poż – Sarzyna” dla Nadleśnictwa Leżajsk.
 • System ochrony lasów przed pożarami w Nadleśnictwie Leżajsk – część nr VI „Zbiornik p.poż z placem manewrowym i urządzeniem wodnym służącym do poboru wody na cele p.poż – Wólka Niedźwiedzka” dla Nadleśnictwa Leżajsk.
 • System ochrony lasów przed pożarami w Nadleśnictwie Leżajsk – część nr II „Urządzenie p.poż do poboru wody na zbiornikach w miejscowościach Jastrzębiec, Zmysłówka, Rakszawa” dla Nadleśnictwa Leżajsk.
 • Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112088L od km 0+000 do km 0+200 w miejscowości Rzeplin dla Gminy Ulhówek.
 • Odbudowa drogi gminnej nr 110934L od km 0+725 do km 1+500 w miejscowości Komarów – Osada, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017r. dla Gminy Komarów-Osada.
 • Prace ziemne na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego przy ul. Dorohuskiej 70, 22-100 Chełm (Srebrzyszcze) zwanego dalej ZPOK dla PGO Chełm.
 • Remont nawierzchni betonowej na DPG w Hrebennem dla LZOPG w Chełmie. -Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śniatycze dla Gminy Komarów-Osada.
 • Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni dla Gminy Adamów.
 • Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Narol Wieś na dz. nr ewid. gr 1635 w km od 0+000 do 0+420 o łącznej dł. 0,420 km dla Gminy Narol.
 • Remont drogi asfaltowej nr inw.220/136 w leśnictwie Siedliska dla Nadleśnictwa Tomaszów.
 • Odbudowa drogi gminnej nr 110934L od km 1+500 do km 1+702 w miejscowości Komarow – Osada, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych dla Gminy Komarów-Osada.
 • Przebudowa drogi gminnej 111550L od km 0+150 do km 0+350 w miejscowości Krynice, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014r. dla Gminy Krynice.
 • Remont zbiornika wodnego oraz wykonanie ujęcia wody ppoż. w miejscowości Pańków dla Gminy Tarnawatka.
 • Przebudowa drogi gminnej nr 112059L od km 0+000 do km 0+960 w miejscowości Krynice. uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2018r. dla UG Krynice.
 • Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 127515L od km 0+380 do km 0+655 w miejscowości Przecinka dla UG Tomaszów Lubelski.
 • Rozbiórka części rampy wyspowej wraz z pochylnią najazdową oraz utwardzenie terenu na terminalu przeładunkowym w Wólce, Terminal Wólka, 21-512 Zalesie dla PKP CARGO CONNECT Sp.z o.o.
 • Zagospodarowanie przestrzeni zbiornika wodnego w Rogóźnie, gmina Tomaszów Lubelski.
 • Odtworzenie zbiornika retencyjnego w leśnictwie Załuże Nadleśnictwa Lubaczów.
 • Budowa dwóch zbiorników retencyjnych w leśnictwie Sikorówka w systemie zaprojektuj i wybuduj dla Nadleśnictwa Lubaczów.
 • Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Zbiornik Korniaktów oraz wykonanie zadania: Zbiornik Korniaktów w procedurze zaprojektuj i wybuduj dla Nadleśnictwa Leżajsk.
 • System ochrony lasów przed pożarami w Nadleśnictwie Leżajsk – część nr V „Zbiornik p.poż z placem manewrowym i urządzeniem wodnym służącym do poboru wody na cele p.poż – Wydrze”.
 • Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budowlami towarzyszącymi na rzece Czapelka w Kobylanach w Gminie Terespol.
 • Roboty remontowe budynku i dylatacji płyt betonowych na terenie Terminala Samochodowego w Koroszczynie – Drogowe Przejście Graniczne w Kukurykach dla LZOPG Chełm.
 • Remont nawierzchni drogowych na DPG w Dorohusku, część nr 2: „Remont nawierzchni płyt betonowych na DPG w Dorohusku” dla LZOPG Chełm.
 • Wymiana uszkodzonych płyt betonowych nawierzchni dróg i placów na DPG w Hrebennem dla LZOPG Chełm.
 • Przebudowa zbiorników w Leśnictwie Korniaktów – w procedurze zaprojektuj i wybuduj, część nr 1: „Przebudowa zbiornika 'Letni Górny’ w Leśnictwie Korniaktów” dla Nadleśnictwa Leżajsk.
 • Przebudowa zbiorników w Leśnictwie Korniaktów – w procedurze zaprojektuj i wybuduj, część nr 2: „Przebudowa zbiornika 'Wyspowy’ w Leśnictwie Korniaktów” dla Nadleśnictwa Leżajsk.
 • Naprawa szkód powodziowych zbiornika retencyjnego z doprowadzeniem i odprowadzeniem wody z odcinkową zabudową potoku w Malawie, gmina Bircza dla Nadleśnictwa Bircza.
 • Prace ziemne na terenie rekultywacji w Surhowie SRM/228894 dla Cersanit S.A.
 • Likwidacja istniejącego ujęcia wody i budowy nowego ujęcia wody z rzeki Świnki dla potrzeb technologicznych zakładu produkcyjnego Zamawiającego dla ZTB w Bodaczowie.
 • Remont drogi leśnej nr 2 Kwaszenina nr inw. 242/335 na odcinku od km 0+000 do 2+300 dla Nadleśnictwa Bircza.
 • Wykonanie prac ziemnych na terenach zalądowania w Oddziale Zamawiającego „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej.
 • Wykonanie boiska sportowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Pawłówce dl Gminy Rachanie.
 • Wykonanie robót umocnieniowych prawego brzegu zbiornika wodnego Nielisz, gm. Nielisz – 3 części I część – Wykonanie robót umocnieniowych prawego brzegu zbiornika wodnego Nielisz sekcja 5P, 9P, 10P,20P,28/29P dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 • Awaryjne udrożnienie koryta rzeki Rzeczyca w km 33+700 – 34+400 , gm. Jarczów, pow. tomaszowski, woj. lubelskie dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 • Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hutków od km 0+700 do 0+970 dla Gminy Krasnobród.
 • Usuwanie krzaków oraz odrostów po ściętych drzewach wraz z utylizacją odpadów oraz koszenie traw i poszycia na terenie działania IZ Rzeszów – linia 101 dla PKP PLK S.A.
 • Wykonanie robót budowlanych obejmujących – Część II : Budowa zbiornika retencyjnego 'Zajączek’ w Leśnictwie Ostrowy wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych” dla Nadleśnictwa Mielec.
 • Rekultywacja należącego do Zamawiającego i położonego w Bogdance obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – na powierzchni ok.. 6,00 ha (skarpy) dla Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.
 • Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2021/20222 dla Gminy Tomaszów Lubelski.
 • Utwardzenie części działki nr 43 w m. Kobyłki, gm. Ludwin, o pow. ok.. 950 m2 dla Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.
 • Przebudowa systemu obiegu wody na kąpielisku Wędrowiec w Nowym Siole dla Gminy Cieszanów.
 • Remont drogi gminnej nr 105299 na dz.ewid.nr 29 w m. Nadrybie Dwór, gm. Puchaczów dla Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.
 • Remont drogi gminnej nr 110892L w miejscowości Mocówka na odcinku 1020 mb dla Gminy Łabunie.
 • Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych, gruntowych i dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Krasnobród w 2022, część 1 – Remont dróg gminnych gruntowych dla Gminy Krasnobród;
 • Przebudowa dróg leśnych nr 22 i 33 oraz placu manewrowego przy siedzibie nadleśnictwa, Część 1: Przebudowa drogi nr 22 w km 0+000 – 0+965 dla Nadleśnictwa Oleszyce;
 • Remont nawierzchni dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Bircza część zamówienia nr 1. Droga leśna Borysławka 1/II nr inw. 242/299 0+000 do 5+800;
 • Remont nawierzchni dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Bircza część zamówienia nr 2. Droga leśna nr 52 Nowosielce nr inw. 242/826 0+000 do 2+150;
 • Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Chotylub (DL/11-119,121) oraz przebudowa zjazdu publicznego z drogi publicznej nr 1657R (dz.1235 obr. Nowe Sioło) na dz. nr 1510 obr. Nowe Sioło – droga leśna w leśnictwie Chotylub dla Nadleśnictwa Narol;
 • Zabezpieczenie osuwisk skarp rzeki Por km 11+545 – 11+590 w m. Zakłodzie, gm. Radecznica dla Gospodarstwa Państwowego Wody Polskie.
 • Remont drogi leśnej nr inw.220/137 w leśnictwie Siedliska na terenie Nadleśnictwa Tomaszów,
 • Remont awaryjny zbiornika wodnego w Leśnictwie Kolonia dla Nadleśnictwa Oleszyce,
 • Rekultywacja należącego do Zamawiającego i położonego w Bogdance obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – na powierzchni ok.. 6,00 ha (skarpy) – roboty pielęgnacyjne,
 • Utrzymanie dojazdu pożarowego do zbiornika p.poż w leśnictwie Bełżec dla Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski,
 • Wykonanie prac utrzymaniowych na drodze leśnej w leśnictwie Siedliska na dł. 1,6 km w oddz. 365,366,367,368 dla Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski,